دانشجو؛تنهاجوینده دانش نیست،جوینده فضائل است

دانشگاه، از مقدّس‌ترین واژه‌هایی است که می‌توان در فرهنگ اسلامی از آن سراغ گرفت. دین مبین اسلام نیز درس خواندن را فریضه می‌داند و به عالمان اندیشمند مباهات کرده و  به تقدیس محیط‌های علمی می‌پردازد و لزوم توجه و پاسداری از آن را به همگان گوشزد می‌کند.

واژه دانشجو، به اندازه كرامت و تقدسش، وسيع و پردامنه است، آن‌قدر پر افق كه هرگاه به هر سوى كرانه‌اش اشاره کنیم معانی تازه ای در آن متجلی مى‌ شود.

آنچه روز دانشجو را در تقويم و مناسبت‌هاى انقلاب اسلامى زنده نگه داشته و همیشه آن را در یادها زنده می کند، ريشه‌هاى عميق اين نام‌گذارى است خون سه جوان آزادى‌خواه و استکبار ستیزی كه نام دانشجو را در شانزدهم آذرماه هر سال در خاطرها تداعی و زنده مى‌کند شانزده آذر، نماد روحیه خروشان جنبش دانشجویی و مظهر ایثار، از خودگذشتگی، پایداری و استقلال و آزادی است.

در این روز، دانشجویان به شاه و اعمال مزدورانه آن اعتراض و او را دست نشانده دولت آمریکا معرفی کرده و ثابت کردند که دانشجو  تنها جوینده دانش نیست؛ بلکه جوینده فضائل بوده و در همه‌جا زنده،  بیدار و هوشیار است و با روشنگری و آگاهی‌های خود، هرگز اجازه نخواهد داد دشمنان در امور داخلی و خارجی کشور دخالت کنند.

16 آذر ثابت کرد که ایران تنها از آنِ ملت ایران است و آنان خود حق اداره کشور را دارند. 16 آذر ثابت کرد که قلم‌ها،  شعارها و قدم‌های استوار دانشجو، همواره همراه و یاریگر ملت و کشور خواهد بود و مقام معظم رهبرى نيز بر اين مدعا مهر تأييد مى‌زند: «هنگامى كه به نام دانشجوى شهيد مى‌رسيم، اين يقين در ما پديد مى‌آيد كه پذيرش شهادت و اقدام به جهادى كه بدان منتهى شده، از سر خودآگاهى و با اراده روشن‌بينانه بوده است و اين ارزش عمل را مضاعف مى‌كند و بدين دليل است كه دانشجويان شهيد كه در شمار سرآمدان ايمان و ايثار آگاهانه بوده‌اند، ستارگان هميشه درخشانى هستند كه هر جوياى حقيقت مى‌تواند راه خويش را با آنان بيابد».