بازدید از جهاد دانشگاهی همدان3

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، الهی تبار معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری همدان و دکتر دوروزی مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری 28/6/96 از بخشهای مختلف  جهاددانشگاهی واحد همدان بازدید کردند.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو صفحات امتیازات صفحه ی دانش آموزان بازدید از جهاد دانشگاهی همدان3