جهاددانشگاهی مؤسسه پژوهشی است

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان،نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی گفت: کشوری در حال توسعه هستیم و برای رشد باید مؤسسات پژوهشی را تقویت کنیم.

حسن لطفی افزود: جهاددانشگاهی یکی از مؤسساتی است که بعد از انقلاب تحقیقات خوبی داشته و خدمات ارزشمندی برای کشور انجام داده اما با این حال در زمینه پژوهش از موفقیت نسبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی مؤسسه پژوهشی است، اظهار کرد: پژوهش در کشور متولی خاصی ندارد به طوریکه اعتبارات اختصاص داده شده به پژوهش در جای صحیح خود هزینه نمی‌شود و دستگاه‌ها در سایر  بخشها از این اعتبارات استفاده می‌کنند.

لطفی ادامه داد: مراکز پژوهشی باید متولی خاص داشته باشند و به زیرمجموعه یکی از وزراتخانه‌ها دربیایند و متولی این مراکز به مردم و نمایندگان پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود جامعه، باید تمام نهادهای علمی و پژوهشی کشور برای بهبود وضعیت حاکم در جامعه اقدام به تبدیل علم به ثروت کنند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو صفحات جهاددانشگاهی مؤسسه پژوهشی است