انعقاد قرارداد آموزشی جهاددانشگاهی همدان و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

2

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان از انعقاد قرارداد آموزشی فی مابین جهاددانشگاهی واحد همدان و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان جهت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان شهرداری ها خبر داد.

امیرعباس محبیان اشاره کرد: در سال گذشته بالغ بر 50 عنوان دوره برگزار گردید و تعداد بیش از 1200 نفر از دوره ها بهره مند شدند.

وی افزود بر اساس این قرارداد ، در صورتی که تعداد نفرات شرکت کننده دوره ها در هر شهرستان به حد نصاب تشکیل کلاس برسد، دوره ها در محل شهرستان برگزار می گردد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو صفحات انعقاد قرارداد آموزشی جهاددانشگاهی همدان و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری