آخرین اخبار

> انعقاد قرارداد طرح پژوهشی "سنجش میزان رضایت و آگاهی مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان " توسط جهاد دانشگاهی همدان

1398 1 25 2

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران دفتر همدان از انعقاد قرارداد اجرای طرح پژوهشی " سنجش میزان رضایت و آگاهی مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان " به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان همدان خبر داد.

اعظم شکوری ضمن اعلام این خبر بررسی میزان رضایت مشترکین  از خدمات شرکت آب و فاضلاب، ارزیابی میزان آگاهی مشترکین  از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان همدان و ارزیابی میزان مشارکت مردم را در حفظ منابع از اهداف طرح مذکور عنوان کرد.

مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران دفتر همدان همچنین اظهار کرد مدت زمان انجام این طرح  4 ماه می باشد که در 8 شهرستان استان همدان و با حجم نمونه 800 پرسشنامه انجام خواهد شد.