آخرین اخبار

> بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از ساختمان مرکز جامع زنان و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان

1397 12 21 3

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سه شنبه  به همراه معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از ساختمان مرکز جامع زنان و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد همدان بازدید کردند.

رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان شرایط حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرح های در دست احداث استان را داشتن اولویت های قابل قبول و توجیه پذیر استانی، داشتن زیر ساختها، استانداردها و استلزامات مناسب و پیگیری و تلاش ریاست و مسئولان دستگاه دارای اولویت عنوان کرد.

دکتر صیدایی ضمن ابراز خرسندی از پیگیری های جهاد دانشگاهی واحد همدان  اظهار کرد، خوشبختانه طرح مرکز جامع زنان و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان زیر ساخت ها، استاندارد و  شرایط لازم را در این زمینه دارا می باشد.