آخرین اخبار

> انعقاد قرارداد همکاری شهرداری همدان و جهاددانشگاهی استان

1397 11 16 4

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، رئیس جهاددانشگاهی واحد همدان با اعلام این خبر  گفت: این قرارداد بین رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به نمایندگی از شهرداری همدان و رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان ، به نمایندگی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – دفتر همدان منعقد شد.

 اکبر اسدی،  موضوع این قرارداد پژوهشی را اجرای طرح "ارزیابی اجرای طرح شورای اجتماعی محلات شهر همدان" توسط متخصصان مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – دفتر همدان عنوان کرد.

وی ،شناسایی بهتر مشکلات و مسائل محله، جلب مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقای جایگاه اجتماعی مدیریت محله محور و همچنین  شناسایی شبکه مسائل محله، برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی- ورزشی، جلب مشارکت‌های مردمی، ارائه پیشنهاد و تصویب فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی را از اهداف طرح "ارزیابی اجرای طرح شورای اجتماعی محلات شهر همدان" برشمرد.

اسدی همچنین خاطر نشان شد این طرح در دو مرحله انجام می شود  و مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد 6 ماه می باشد.