آخرین اخبار

> انعقاد قرارداد آموزشی جهاددانشگاهی همدان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان

1397 10 17 4

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، قرارداد آموزشی فی مابین جهاددانشگاهی همدان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان منعقد گردید.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد همدان گفت: این قرارداد با موضوع ظرفیت سازی،آموزش،مشارکت و آگاهی رسانی در موضوع تالاب های استان بویژه تالاب آق گل منعقد گردیده است.

امیرعباس محبیان افزود بر اساس این قرارداد کارگاه های آموزش ظرفیت سازی در خصوص معرفی قانون حفاظت،احیاء و مدیریت تالاب های کشور و همچنین مراسم روز جهانی تالاب ها در سطح استان همدان با همکاری سمن ها برگزار خواهد گردید.

وی خاطر نشان شد، مدت اجرای این قرارداد تا پایان خرداد ماه سال 1398 می باشد.