آخرین اخبار

> برگزاری نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های کار‌شناسی ارشد در واحد همدان

نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های دانشجویان کار‌شناسی ارشد گروه هنر و معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان با حضور استادان برجسته در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، در این جلسه که دوشنبه 26 شهریور در سالن اجتماعات جهاد دانشگاهی واحد همدان و با حضور استادان داور، مشاور و راهنما برگزار شد،نگین شریفی نسب، مهنوش بیات ورچقی، حدیث علی محمدی، فرخ عبودی احمدآباد و علی ملکی دانشجویان کار‌شناسی ارشد رشته هنر و معماری ، پایان‌نامه خود را ارائه دادند و به معرفی بخش‌ها و سرفصل‌های پایان نامه خود پرداختند.

معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی واحد همدان گفت: این جلسه به عنوان اولین جلسه دفاعیه پایان نامه رشته گروه هنر ومعماری  در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی واحد همدان  برگزار شد و گروه اول دانشجویان این رشته از پایان‌نامه خود دفاع کردند. دانشجویان با انگیزه بالا موفق شدند پایان نامه های خود  را به خوبی به سامان برسانند.