آخرین اخبار

> حضور 1030 نفر در آزمون مکاتبه ای دهیاران استان همدان

1397 8 15 1

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان اعلام کرد، آزمون پنجمین دوره آموزش مکاتبه ای دهیاران استان و اولین آزمون دوره آموزش مکاتبه ای مسئولین امور فنی و امور مالی دهیاری های استان همزمان بصورت متمرکز جمعه  23 شهریور برگزار شد.

امیرعباس محبیان اظهار کرد، در این آزمون، که همزمان در موسسه آموزش عالی، مرکز آموزش علمی کاربردی و ساختمان مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی واحد همدان برگزار شد، 1030 نفر شرکت داشتند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان ضمن بازدید از نحوه برگزاری این آزمون، ابراز رضایت و خرسندی  از عملکرد جهاد دانشگاهی همدان در اجرای آزمون کرد.

ظاهر پور مجاهد همچنین بعد از آزمون در بین مسئولین امور مالی دهیاری های استان  حضور یافت و توضیحاتی در مورد اهمیت مسئولیت امور مالی دهیاری ها ارائه داد.