آخرین اخبار

> تقدیر از مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران شعبه همدان

1397 6 24 1

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، همزمان با اختتامیه هشتادمین گردهمایی معاونین فرهنگی جهاددانشگاهی کشور در همدان، در سالن اجتماعات دکتر کاظمی آشتیانی ، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران با حضور دکتر عیسی علیزاده؛ معاون فرهنگی  جهاددانشگاهی و محمد آقاسی ؛رییس مرکز افکارسنجی ایسپا از اعظم شکوری مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه همدان به منظور همکاری شعبه در اجرای طرح های ملی سال 96 با اهدای لوح،  تقدیر کرد