آخرین اخبار

> جهاددانشگاهی تحقیقات دانشگاهی را به «تولید ملی» تبدیل کند

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، رئیس بنیاد علمی نخبگان استان همدان گفت: جهاددانشگاهی با حمایت از پروژه‌های پژوهشی نسبت به تبدیل تحقیقات دانشگاهی به تولید ملی اقدام کند.

دکتر حسن ختن‌لو اظهار کرد: جهاددانشگاهی یکی از نهادهای انقلابی است که از آغاز انقلاب اسلامی تأسیس و با آن عجین شده است.

وی با بیان اینکه هدف از به وجود آمدن جهاددانشگاهی اقدامی جهادی در حوزه پژوهش‌های علمی و دانشگاهی بوده است، افزود: با تأسیس جهاددانشگاهی حرکتی نو در حوزه تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی ایجاد شد.

رئیس بنیاد علمی نخبگان استان همدان ادامه داد: این نهاد با استفاده از پتانسیل نیروهای متخصص، جوان و پرانرژی در مدت 40 سال در عرصه‌های تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اولویت اول کشور ما موضوع فناوری است و جهاددانشگاهی می‌تواند با حمایت از پروژه‌های پژوهشی و فناورانه، نسبت به تولید و تبدیل تحقیقات دانشگاهی به ارزش‌افزوده و تولید ملی اقدام کند.

ختن‌لو تأکید کرد: جهاددانشگاهی محل خوبی برای حمایت از پروژه‌های علمی و تحقیقات دانشگاهی و تبدیل آن به تولید و فناوری است.