آخرین اخبار

> شروع دوره های آموزشی کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در جهاد دانشگاهی همدان

1397 4 26 3

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان از شروع دوره های  کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در جهاد دانشگاهی همدان خبر داد.

عباس محبیان اظهار کرد این دوره های طی انعقاد قرارداد جهاددانشگاهی همدان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  با 5 عنوان دوره بصورت عملی و کارگاهی جهت 150 نفر از ناظرین و طراحان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه ریزی شده  است و از 4 تیرماه به مدت 12 روز در جهاددانشگاهی همدان در حال برگزاری می باشد.

همچنین وی خاطر نشان شد، تمامی اساتید مورد استفاده در این دوره ها مورد تائید سازمان نظام مهندسی استان همدان می باشند.