آخرین اخبار

> انعقاد قرارداد آموزشی جهاد دانشگاهی همدان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان

1397 3 22 3

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان از انعقاد قرارداد آموزشی فی مابین این واحد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان خبر داد.

عباس محبیان گفت در سال 1396 تعداد 5 عنوان دوره جهت ناظرین و طراحان بنیاد مسکن برگزار شد و تعداد بالغ بر 140 نفر در این دوره ها شرکت نمودند و همچنین در حوزه آموزش کارکنان بنیاد مسکن تعداد 3 عنوان دوره برگزار و بالغ بر 80 نفر از این آموزش ها بهرمند شدند.

محبیان در زمینه جزئیات قرارداد سال 97 افزود: در قرارداد آموزشی سالجاری مقرر گردید 5 عنوان دوره بصورت عملی و کارگاهی جهت 136 نفر از ناظرین و طراحان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه ریزی و اجرا گردد.

همچنین وی خاطر نشان شد، تمامی اساتید مورد استفاده در این دوره ها مورد تائید سازمان نظام مهندسی استان همدان می باشند.