آخرین اخبار

> اتمام دوره های آموزشی سال 96 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان و انعقاد قرارداد آموزشی سال 97

1397 3 5 3

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان گفت قرارداد آموزشی منعقد شده با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان در سال 1396 بطور کامل اجرایی شد و قرارداد آموزشی جهت اجرای دوره های جدید در سال 1397 با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان منعقد گردید.

عباس محبیان با اشاره به برگزاری 7 عنوان دوره در سال 1396 و حضور بالغ بر 2900 نفر در این دوره ها، اظهار کرد، در سال گذشته 2100 نفر از اعضای شورای اسلامی روستاها نیز علاوه بر دهیاران و مسئولین مالی از دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی بهره مند شدند.

وی افزود، آزمون مکاتبه ای دهیاران نیز بر اساس تقویم اعلام شده در شهریور ماه سالجاری برگزار خواهد شد که تمامی دهیاران استان در آن شرکت خواهند کرد.

محبیان در مورد جزئیات قرارداد سال 1397 افزود، بر اساس این قرارداد 10 عنوان دوره بعنوان برنامه آموزشی دهیاران در نظر گرفته شده است و تعداد 5000 نفر  از آموزش های این دوره ها بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه یادآور شد، بر اساس سیاست های جهاددانشگاهی در جهت رفاه و آسایش شرکت کنندگان این دوره ها همانند سال های گذشته در مراکز شهرستان ها برگزار می گردد.