آخرین اخبار

> انعقاد تفاهم نامه آموزشی جهاددانشگاهی واحد همدان و شرکت آب منطقه ای همدان

1397 2 24 2

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد همدان، مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان اظهار کرد، به منظور ایجاد وگسترش همفکری و با هدف رشد و ارتقاء علمی و آموزش کارکنان در داخل سازمان آب منطقه ای ، این تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی واحد همدان و شرکت آب و منطقه ای همدان منعقد گرديد.

عباس محبیان گفت، رشد و ارتقاء علمی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان و ایجاد و توسعه سطح همکاری و تقویت پیوند، در راستای انجام خدمات آموزشی و فعالیت های طرفین از اهداف  این تفاهم نامه است.

محبیان افزود، از جمله موضوعات همکاری در این تفاهم نامه مشارکت در تهیه، تدوین و توسعه برنامه های آموزشی  مورد نیاز، برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان شرکت آب منطقه ای می باشد.

مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان خاطر نشان کرد، این تفاهم نامه برای سومین سال متوالی است  که بین جهاددانشگاهی همدان و شرکت آب منطقه ای منعقد می گردد و  به مدت 1 سال شمسی می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.