آخرین اخبار

> انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی واحد همدان و انجمن دندانپزشکی ایران شعبه استان

1396 12 23 2

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان همدان، به منظور ايجاد و گسترش همكاري و همفكري در زمينه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و پشتیبانی طی نشستی مشترک، تفاهم نامه اي في ما بين اکبر اسدی به نمایندگی جهاددانشگاهي  همدان و دکتر حیدریان  به نمایندگی انجمن دندانپزشکی همدان به مدت 1 سال شمسي منعقد گرديد.

ارتقاء مهارت های پزشکی و بهداشتی جامعه، آموزش دوره های علمی و آموزشی میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با دندانپزشکی، بستر سازی مناسب در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی برای دانش آموختگان و نیروی مهارت دیده با استفاده از توانایی ها و ظرفیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری طرفین  از اهداف این تفاهم نامه است.

از مفاد این تفاهم نامه ، تدوین سرفصل های آموزشی میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با دندانپزشکی جهاددانشگاهی در حوزه آموزشی و همچنین، همکاری در برگزاری نشست های تخصصی، همکاری در زمینه اطلاع رسانی دوره های آموزشی در جامعه، همکاری در زمینه اشتغال نیروهای آموزش دیده، در حوزه پشتیبانی می باشد.

اکبر اسدی در این نشست  گزارشی از توانمندی های جهاددانشگاهی به خصوص در زمینه های آموزشی میان مدت و کوتاه مدت ارائه نمود.

دکتر حیدریان نیز ضمن اشاره به اعتبار جهاد دانشگاهی در سطح کشور، این نشست را شروع مبارکی جهت همکاری در  فعالیت های آموزشی بین جهاد دانشگاهی و انجمن دندانپزشکی تلقی کرد و خواستار همکاری این انجمن با جهاد دانشگاهی همدان در برگزاری دوره های میان مدت و کوتاه مدت و برگزاری کارگاه های تخصصی جهت ارتقای سطح علمی دندانپزشکان شد.