آخرین اخبار

> افزایش 17 درصدی عقد قرارداد مرکز طب کار جهاددانشگاهی همدان در سال جاری

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، اکبر اسدی تصریح کرد: ارتقاء زیر ساخت‌ها و کیفیت خدمات مرکز خدمات تخصصی طب کار جهاددانشگاهی همدان موجب رضایتمندی مراجعان و افزایش حجم قراردادها و تعداد مراجعان شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون  مرکز طب کار جهاد دانشگاهی همدان موفق به عقد 61قرارداد با سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات  از جمله شرکت سحر، بتن بریس، شرکت توزیع برق استان همدان و ... شده است.

اسدی با اشاره به انجام معاینات شغلی برای 3631 نفر در قالب قراردادهای منعقد شده، بیان کرد: خدمات ارائه شده توسط مرکز طب کار در برگیرنده معاینات سلامت شغلی در حوزه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی و بیمه شدگان بدو استخدام است.

وی ادامه داد: تعداد مراجعات مرکز در بخش رانندگان از ابتدای سال جاری تا کنون 5071نفر بوده و در بخش بیمه شدگان 1402 نفر و معاینات متفرقه 406 نفراست.  

اسدی گفت: از ابتدای امسال اقدامات ساختاری اعم از افزایش فضای فیزیکی و متمرکز کردن فعالیت های مرکز در یک ساختمان و حرکت به سمت استانداردهای فضای فیزیکی ، تبدیل مجوز فعالیت از نوبت عصر به مجوز فعالیت در نوبت صبح و عصر، تجهیز مرکز به سامانه پیامکی خدمات مراجعان،  افزایش کیفیت اطلاع رسانی به مراجعان، خرید و نوسازی تجهیزات و افزایش امکانات رفاهی در مرکز، بازنگری در چارت نیروی تخصصی مرکز  تصریح کرد اقدامات انجام شده موجب افزایش سطح رضایت مندی مراجعان و حجم قراردادهای مرکز شده است.

وی همچنین گفت، یکی از دلایل ارتقاء سطح کمی و کیفی مرکز خدمات تخصصی طب کار جهاد دانشگاهی واحد همدان استفاده از نیروی متخصص طب کار بود، که در همین راستا با رایزنی های صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی همدان  موفق شدیم خدمات این مجموعه را از مطب به مرکز خدمات تخصصی طب کار  ارتقاء دهیم.