بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان از جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


جهاددانشگاهی را یک نهاد ارزشی ، توانمند و مورد اعتماد نظام می دانم

ادامه خبر


وزیر علوم باید از بین نیروهای جهاددانشگاهی باشد

ادامه خبر


انعقاد قرارداد آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان  و جهاددانشگاهی واحد همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

> بازدید کارگروه فناوری استان از مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی جهاددانشگاهی همدان

1394 3 24 1

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، صبح دوشنبه 6 شهریور ماه کارگروه فناوری استان از مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی جهاددانشگاهی همدان بازدید کردند.

قیاسی معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری همدان ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته در مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیک جهاددانشگاهی همدان، عنوان کرد که با توجه به اینکه جامعه به سرعت به سمت مدرنیزه شدن پیش می رود و نیاز به سیستم های هوشمند احساس می گردد، هر کشوری باید به سرعت خود را بروز رسانی کند.

مجتبی ساکی مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات همدان ضمن اینکه نوآوری و خلاقیت را به عنوان یکی از بهترین روش های ایجاد اشتغال در دنیای امروز مطرح کردند، بر ایده پروری و حمایت از صاحبان ایده و رشد و پرورش آنها تاکید داشتند.

وی افزود، با بیان اینکه تولید اپلیکیشن و بازی ها کامپیوتری به عنوان دو موضوع اصلی زمینه های کاری مورد توجه است. طرح ایجاد مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی با جهاددانشگاهی را نیز در همین راستا عنوان کرد.

اکبر اسدی رئیس جهاددانشگاهی همدان ضمن خوش آمد گویی توضیحاتی را در مورد امضای تفاهم نامه مربوط مطرح نمود و گزارشی از فعالیت های انجام شده در مرکز تجمیع و تولید محتوی الکترونیکی ارائه نمود و خواستار نگاه ویژه استانداری به جهاددانشگاهی و مرکز تجمیع محتوا شد.

در پایان، اعضای کار گروه فناوری استان از کارگاه و فضای اداری مرکز تجمیع و تولید محتوی الکترونیکی جهاددانشگاهی همدان بازدید نمودند.

 

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آخرین اخبار > بازدید کارگروه فناوری استان از مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی جهاددانشگاهی همدان