آخرین اخبار

> انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی واحد همدان و گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان همدان، به منظور ايجاد و گسترش همكاري و همفكري در زمينه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگی تفاهم نامه اي في ما بين اکبر اسدی به نمایندگی جهاددانشگاهي  همدان و دکتر اسداله نقدی به نمایندگی گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به مدت 2 سال شمسي منعقد گرديد.

ارتقاء سطح همکاری و تقویت پیوند بین طرفین در راستای انجام طرح های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی – اجتماعی و استفاده از ظرفیت های طرفین در راستای تحقق اهداف مشترک  از اهداف این تفاهم نامه است.

از مفاد این تفاهم نامه ، اجرای طرح های پژوهشی (بنیادی، کاربردی و توسعه ای)، انجام امور تالیف، ترجمه ، نشر کتب و مقالات علمی مشترک و برگزاری نشست های علمی مشترک با تاکید بر یافته های پژوهش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه پژوهشی و برگزاری همایش های علمی مشترک و برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان در حوزه آموزشی و همچنین برگزاری نمایشگاه ، جشنواره و مسابقات علمی – دانشجویی مشترک در حوزه فرهنگی می باشد.

ارتقای ظرفیت های علمی – پژوهشی جهاددانشگاهی از طریق در اختیار گذاشتن دانش و تجارب اساتید گروه علوم اجتماعی، استفاده از ظرفیت های علمی – پژوهشی و افکارسنجی جهاددانشگاهی ، مشارکت در برگزاری سمینارها، نشست های علمی و کارگاه های آموزشی به منظور تبادل اطلاعات ، استفاده از ظرفیت های فضایی و فیزیکی و انتشار محتوی علمی مشترک از تعهدات گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا در این تفاهم نامه است.

استفاده از امکانات و تسهیلات جهاددانشگاهی، در پیشبرد طرح های پژوهشی تعریف شده، استفاده از تجارب گروه اجتماعی در تالیف و ترجمه کتاب و مقالات مورد نیاز، استفاده از ظرفیت های فضایی و فیزیکی، استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی جهاددانشگاهی در راستای تحقق اهداف طرح شده و استفاده از ظرفیت های خبری و اطلاع رسانی جهاددانشگاهی در انعکاس اخبار و رویدادها از تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهم نامه است.