آخرین اخبار

> انعقاد قرارداد آموزشی جهاددانشگاهی واحد همدان و سازمان اوقاف و امور خیریه استان

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان همدان، به منظور برگزاری دوره های آموزشی "روخوانی و روانخوانی قرآن کریم" برای کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه ، قراردادی في ما بين اکبر اسدی به نمایندگی جهاد دانشگاهي  همدان و محمد کاروند به نمایندگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان  همدان منعقد گرديد.

در این دوره آموزشی 93 نفر از کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان شرکت می کنند.