آخرین اخبار

> رمز جاودانگی امام توازن درابعاد شخصیتی ایشان است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی همدان سه شنبه 2 خرداد در جشنواره استانی پرتوی از سیره و اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری که در پردیس شهید مقصودی همدان برگزار شد، ضمن تشریح ابعاد شخصیت حضرت امام خمینی (ره) بیان کرد: رمز موفقیت و ماندگاری بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی،توازن در ابعاد شخصیتی ایشان بوده است.

اکبر اسدی که به عنوان سخنران اصلی نشست علمی- تخصصی این جشنواره سخنرانی می کرد، افزود: حضرت امام(ره) در ارتباط با "خدا"،ارتباط با "مردم" و ارتباط با "خود" توازن ایجاد کرده بودند و شاید این موضوع باعث شد که ایشان در عرصه سیاست بهترین عملکرد را داشته باشند و بعد از گذشت سه دهه از رحلت ایشان هنوز محبوب دلها باقی بمانند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان اضافه کرد: برای استمرار حرکت پرشتاب نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف لازم است که آرا و اندیشه های امام خمینی (ره)و انقلاب اسلامی به درستی تبیین شده و به نسل جدید انتقال یابد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود،به حرکت سیاسی امام خمینی (ره) بر مبنای عرفان و اخلاق اسلامی اشاره کرد و افزود:بصورت فرضي می‌توان دوران زندگی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران را به سه بخش تقسیم کرد؛ بخش اول آن دوران جوانی ایشان بود که بیشترین اهتمام آن حضرت بر عرفان و در دوران میانسالی بیشترین اهتمام بر روی اخلاق بنا گذاشته شد و در دوران پیری بعد از 63 سالگی كه به صورت رسمی وارد عرصه سیاست شدند.

اسدی در ادامه گفت: پایه و اساس حرکت امام (ره) مبنی بر عرفان و اخلاق اسلامی بوده است که در عرصه سیاسی موجب حرکت و ایجاد نهضت بزرگی شد، که تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان حضرت امام خمینی (ره) را بهترین الگو برای همه افراد در هر پست و مقامی دانست و گفت: امام (ره) در ابتدا بر خودسازي و تهذيب نفس خویش پرداخته بودند و سپس به هدایت دیگران همت گماشتند، رمز ماندگاری امام همانطور که گفته شد رعایت توازن در ابعاد شخصیتیشان بوده است.