آخرین اخبار

> برگزاری اولین جلسه مشترک جهاددانشگاهی واحد همدان و شورای عالی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، فرهادی مقدم گفت: در راستای تفاهم نامه ای که بین جهاد دانشگاهی و شورای عالی استان ها با موضوع آموزش و ارتقاء مدیریت محلی و توانمندسازی شرکت کنندگان در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منعقد شده، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی در یازدهم اردیبهشت سالجاری جلسه ای مشترک با اعضاء شورای اسلامی استان برگزار کرد.

وی در ادامه با اشاره به موارد تفاهم نامه، تصریح کرد: براساس این تفاهم نامه، شورای اسلامی استان مقرر شد شماره تماس کاندیداهای تایید صلاحیت شده را جهت اطلاع رسانی برگزاری دوره ها در اختیار جهاد دانشگاهی قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی همدان نیز ضمن تشکر از تلاش ها و پیگیری های معاونت آموزشی در راستای انجام این تفاهم نامه، گفت: این اقدام یکی از ضرورت های اساسی تداوم کار شوراها است.

وی اضافه کرد: عدم آشنایی با قوانین و مقررات و همچنین حدود و اختیارات شوراها یکی از مسائل اصلی محسوب شده و همواره تاکید ما بر این است که این آموزش ها به صورت قانون تعریف شده تا نامزدها ملزم به اجرا گردند.

در پایان مقرر گردید که جلسه چهار جانبه ای بین دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، شورای اسلامی استان و جهاد دانشگاهی همدان جهت آغاز دوره ها برگزار شود.