آخرین اخبار

> سمینار آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان این مرکز گفت: سمینار آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی ( wto ) 17 اردیبهشت سالجاری در محل سالن جهاد دانشگاهی همدان و با حضور فعالان اقتصادی، اعضای اتاق و مدیران و کارشناسان ادارات دولتی استان برگزار گردید.

"مرتضی کیوانمهر" با اشاره به محورهای برگزاری این سمینار، اظهار کرد: دکتر علی زاهدطلبان عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مدیر گروه مطالعاتی موافقت‌نامه های کالایی سازمان جهانی تجارت در این سمینار به موارد متعددی در خصوص موضوع مورد نظر پرداختند.

وی اضافه کرد: از جمله محورهای سمینار، آشنایی با سازمان تجارت جهانی مروری بر روند تحولات تجاری جهان، معرفی موضوعات اساسی تحت پوشش سازمان جهانی تجارت، معرفی اصول اساسی و ساختار تشکیلاتی و نحوه تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت، مروری بر چگونگی و شرایط عضویت در سازمان و اهمیت دسترسی به بازار در سازمان و پیامدهای آن برای ایران است.

کیوانمهر از دیگر محورهای برگزاری این سمینار آموزشی را اثرات و پیامدهای الحاق بر اقتصاد و تجارت و فضای کسب و کار، تبعات و اهمیت بنیادی الحاق برای بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب و کار، فرصت ها و چالش های اصلی برای الحاق به سازمان، وظایف و مسئولیتهای دولت و بخش خصوصی برای الحاق هدفمند و سودمند در سازمان و پرسش و پاسخ عنوان کرد.

مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی در پایان یادآور شد: این سمینار از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان و مرکز آموزش بازرگانی استان برگزار گردید.