نماینده نهاوند:جهاددانشگاهی؛ تکیه‌گاه علمی و فرهنگی نظام

ادامه خبر


نماینده رزن:جهاددانشگاهی مؤسسه پژوهشی است

ادامه خبر


جهاددانشگاهی ایده‌های علمی دانشجویان را به محصول تبدیل کند

ادامه خبر


شکوفایی روحیه پژوهش در سایه تلاش‌های جهاددانشگاهی

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نمایش محتوا گزارش فعالیتهای شاخص واحد سفر ریاست جهاد به همدان