بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان از جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


جهاددانشگاهی را یک نهاد ارزشی ، توانمند و مورد اعتماد نظام می دانم

ادامه خبر


وزیر علوم باید از بین نیروهای جهاددانشگاهی باشد

ادامه خبر


انعقاد قرارداد آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان  و جهاددانشگاهی واحد همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

بازدید از جهاد دانشگاهی همدان2

 بازدید جناب آقای دکترشریفی زاده معاونت محترم امور هماهنگی و مجلس جهاددانشگاهی

و جناب آقای مهندس احمدی مدیر کل امور واحدهـا و پژوهشکده ها جهاددانشگاهی از واحد همدان

  به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، جناب آقای دکترشریفی زاده معاونت محترم امور هماهنگی و مجلس جهاددانشگاهی وجناب آقای مهندس احمدی مدیر کل محترم امور واحدهـا و پژوهشکده ها ی جهاددانشگاهی از معاونت  ها و حوزه های مختلف واحد همدان بازدید کردند.

 

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نمایش محتوا گزارش فعالیتهای شاخص واحد