برگزاری نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های کار‌شناسی ارشد در واحد همدان

ادامه خبر


کتاب کارآفرینی در کشاورزی و توسعه روستایی وارد بازار نشر شد

ادامه خبر


حضور 1030 نفر در آزمون مکاتبه ای دهیاران استان همدان

ادامه خبر


برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با همکاری جهاددانشگاهی

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نمایش محتوا مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان