انعقاد قرارداد آموزشی استانداری و جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


انعقاد قرارداد آموزشی شهرداری همدان و جهاد دانشگاهی استان

ادامه خبر


طرح نظرسنجی "ارزیابی وضعیت فرهنگی-سیاسی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان"

ادامه خبر


برگزاری دومین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی