نظرسنجی از نخبگان در خصوص چالش ها و مسائل پيش روی كشور

ادامه خبر


طرح داناب در راستای تحقق شعار سال در همدان اجرا می‌شود

ادامه خبر


نشست مشترک جهاددانشگاهی واحد همدان و جهاددانشگاهی واحد دانشگاه هنر برگزار شد

ادامه خبر


آغاز دوره کارآموزان کمک پرستاری در همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی