همکاری جهاددانشگاهی در همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

ادامه خبر


مراسم همایش سالیانه مدیران و رابطین بانک خون بند ناف رویان

ادامه خبر


ابرازخرسندی استاندار از فعالیتهای جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


موفقیت جهاددانشگاهی همدان در برگزاری نخستین دوره کمک پرستاری

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی