برگزاری مسابقه کتابخوانی "زنی از تبار الوند" توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


تجاری سازی مرکز تخصصی سفال و سرامیک از اولویت های واحد در سال جاری

ادامه خبر


فعالیت‌های جهاددانشگاهی در متن اقتصاد مقاومتی قرار دارد

ادامه خبر


ساخت لعاب فسفرسانس در مرکز تخصصی سفال و سرامیک جهاد دانشگاهی همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی