تفاهم نامه مشترک بین جهاددانشگاهی همدان با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

ادامه خبر


انتصاب رییس واحد همدان به عنوان عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزشهای علمی – کاربردی

ادامه خبر


نشست مشترک مدیر مرکز رشد شهرستان همدان و رئیس جهاد دانشگاهی واحد همدان

ادامه خبر


انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی واحد همدان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی