بهترین راه حل مشکل ازدواج تمسک جستن به مفاهیم قرآن و اهل بیت است

ادامه خبر


تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری همدان

ادامه خبر


ارزیابی تحقق برنامه سه ساله پنجم توسعه جهاددانشگاهی در سال1394

ادامه خبر


تایید برگزاری دوره های آموزش پیش از ازدواج جهاددانشگاهی در کارگروه استانداری

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی