جهاددانشگاهی و دادگستری استان همدان تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

ادامه خبر


امضای تفاهم نامه مابین جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

ادامه خبر


برگزاری مسابقه کتابخوانی «خانواده» در سطح دانشگاه‌های استان همدان

ادامه خبر


فرماندار شهرستان تویسرکان: اقدام مطلوبی در زمینه حفاظت از گردو صورت نگرفته است

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی