بازدید مدیرعامل بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی ازنمایندگی همدان

ادامه خبر


آغاز عملیات احداث پروژه آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی جهاد دانشگاهی همدان

ادامه خبر


برگزاری طرح آموزش كادر پلیس‌راه استان همدان توسط مركز آموزش‌ کوتاه‌مدت

ادامه خبر


روحیه شهادت‌طلبی و ایثار در جوانان نهادینه شود

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی