پذیرش اولین واحد های کاری تولید محتوا در مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان

ادامه خبر


اردوی پاکسازی طبیعت گنجنامه به همت کانون "همیار محیط" معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد همدان

ادامه خبر


مراجعه 3 هزا ر و 584 زوج به مرکز مشاوره پیش از ازدواج جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


ساخت محصولات با تکنیک رنگ های زیر لعابی در مرکز خدمات تخصصی سفال و سرامیک جهاد دانشگاهی واحد همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی